ในปัจจุบันนี้เรื่องของกีฬานั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่เราก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจและอย่ามองข้ามไปเลยเพราะว่าในเรื่องของกีฬาจะต้องเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ควรที่จะนึกถึงบ้างก็จะดีเพราะอย่างน้อยการเล่นกีฬาก็จะยิ่งส่งผลที่ดีกับร่างกายอย่างที่สุดเลย                 เพราะทุกๆอย่างในเรื่องของกีฬานั้นส่วนมากคนนิยมที่จะเลือกกีฬาวิ่งกันเพราะว่าเป็นกีฬาที่ใช้แรงกายและแรงใจอย่างเดียวไม่ต้องเสียเงินมากมาย แต่เราก็จะต้องมีวินัยในตนเองให้มากๆด้วยเพราะว่าการเล่นกีฬาชนิดนี้เราจะต้องใช้เวลาและใช้ความอดทนเพราะในช่วงแรกถ้าหากร่างกายของเรานั้นมีไขมันที่มากก็อาจจะเป็นอุปสรรคกับการวิ่งได้เลย                 เพราะเนื่องจากการวิ่งนั้นเป็นกีฬาที่จะต้องใช้ทุกส่วนของร่างกายดังนั้นไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายก็จะเกิดการแตกตัวทำให้เรารู้สึกคันยิบๆย่อยๆอันนี้แหละจะยิ่งทำให้เราไม่สามารถที่จะวิ่งต่อได้เพราะเราจะคันมากนั้นเองแต่ถ้าหากเรามาวิ่งบ่อยๆแล้วนั้นเชื่อว่าเราก็จะชินแล้วก็ไม่คันเพราะไขมันที่เกาะตัวกันแตกตัวไปแล้วแล้วก็ยิ่งค่อยๆสลายไปเรื่อยๆ                 ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจกับเรื่องของกีฬาวิ่งให้มากๆก็จะยิ่งดีเพราะกีฬาวิ่งยิ่งเราวิ่งได้มากเท่าไหร่ก็จะทำให้ระบบในร่างกายของเรานั้นแข็งแรงและหุ่นของเราก็จะยิ่งดูดีมากขึ้นด้วย เรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่ควรที่จะมองข้ามไปเลยเพราะถ้าหากเรามองข้ามไปแล้วจะพลาดโอกาสที่ดีๆไปได้ด้วย                 เราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของการเล่นกีฬาให้มากๆด้วยจะดีอย่างที่สุดเพราะยิ่งเราใส่ใจไปแล้วอะไรที่ดีๆก็จะยิ่งเกิดขึ้นกับเราด้วย ดังนั้นหากเรารักในร่างกายของเราก็จะต้องมีวินัยในการวิ่งให้มากที่สุด อย่างน้อยก็จะทำให้เรามีร่างกายที่สดใสและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วย                …